E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu Kuruldu

08.10.2016 tarihli 29851 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlananan Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi 04.08.2017 tarih ve 2017-83 sayısı ile Senato kararı ile yayımlanmıştır.   

Bu Yönergenin amacı, Ordu Üniversitesi’nin iş dünyası ve diğer paydaşlarla ilişkililerini geliştirmek, taraflar arasında sürdürülebilir işbirlikleri oluşturmak ve bilgi paylaşımında bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturmak ve bu kurulun çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

Ordu Üniversitesi Danışma Kurulu, Üniversitenin iş dünyası ve diğer paydaşlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesi, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile sosyal-kültürel faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde katkı sağlaması beklenilen ve aşağıda tanımlanan üyelerden oluşur:

a) Rektör

b) Altınordu Belediye Başkanı

c) Rektör Yardımcısı

ç) Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

d) Ordu Kent Konseyi Başkanı

e) Ordu Üniversitesi Genel Sekreteri

f) Ordu Üniversitesi Kurumsal Gelişim Koordinatörü

g) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Ordu İl Müdürü

ğ) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ordu İl Koordinatörü

h) Ordu iş dünyasından Ordu Üniversitesi Yönetim Kurulunca belirlenen an fazla 3 temsilci

ı) Ordu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı

Yukarıda belirtilen şahıslar, bu Yönergenin Ordu Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarih itibariyle, Danışma Kurulu üyeliğine seçilmiş sayılır.

 

ORDU ÜNİVERSİTESİ DANIŞMA KURULU YÖNERGESİT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı