E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Koordinasyon Komisyonu

 Koordinasyon Komisyonu; Koordinatör, Koordinatör yardımcıları ve Koordinatörün her bir idari birimi temsil etmek üzere önerdiği, Rektörün iki yıl süreli olarak görevlendirilmek üzere atadığı Genel Sekreterlik'ten bir, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan iki, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'ndan iki, Personel Daire Başkanlığı'ndan bir, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan bir, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'ndan bir, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan bir, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan bir ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nden bir idari personel olmak üzere 13 üyeden oluşmaktadır.

 Koordinasyon Komisyonu her hafta düzenli olarak ve gerekli görmesi halinde Koordinatörün daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Komisyonu, Koordinatörlüğün amaçları doğrultusunda faaliyetlerini gözden geçirerek ve olması halinde Danışma Kurulunun önerilerini de dikkate alarak ilgili konularda kararlar alır. Koordinasyon Komisyonu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. 

KOORDİNASYON KOMİSYONU:

KGKK (KOORDİNATÖR) (DOÇ. DR. FİLİZ ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK)

KGKK KOORDİNATÖR YARDIMCISI (YRD. DOÇ. DR. ÖMER ATABEYOĞLU)

KGKK KOORDİNATÖR YARDIMCISI (ÖĞR. GÖR. ECE EREREN)

GENEL SEKRETER (DOÇ. DR. MEHMET KENAN ŞAHİN)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (KÜRŞAT TAŞTAN)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (ALİ ÇAKMAK)

DAİRE BAŞKANLARI T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı