Hızlı Erişim

KURUMSAL GELİŞİM VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Koordinasyon Komisyonu

Koordinasyon Komisyonu;

Koordinasyon Komisyonu; başta Koordinatör ve Koordinatör yardımcıları olmak üzere Üniversite Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşur. Koordinasyon Komisyonu üyeleri, Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Koordinatörün görev süresi bittiğinde veya Koordinatörün görevinden ayrılması halinde Koordinasyon Komisyonu üyeliği de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten ya da süresi bitmeden önce herhangi bir nedenle görevden ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı usul ile yenileri görevlendirilir.

Koordinasyon Komisyonu iki ayda bir düzenli olarak ve ayrıca gerekli görmesi halinde Koordinatörün daveti üzerine toplanır. Koordinasyon Komisyonuna, Koordinatör başkanlık eder. Koordinasyon Komisyonu, Üniversitenin stratejik plan ve hedefleri, Üniversiteye bağlı birimlerin talepleri ve varsa Danışma Kurulunun önerilerine uygun olarak Koordinatörlüğün faaliyetlerini gözden geçirir ve faaliyetlerin ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütülmesi konularında kararlar alır.  Koordinasyon Komisyonu üye tam sayısının üçte ikisi ile toplanır ve kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır.

KOORDİNASYON KOMİSYONU:

KGKK (KOORDİNATÖR) (PROF. DR. TUĞBA ÖZBUCAK)

KGKK KOORDİNATÖR YARDIMCISI (DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ÖMER ATABEYOĞLU)

KGKK KOORDİNATÖR YARDIMCISI (ÖĞR. GÖR. HAKAN KURT)

GENEL SEKRETER (DOÇ. DR. MEHMET KENAN ŞAHİN)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (KÜRŞAT TAŞTAN)

GENEL SEKRETER YARDIMCISI (ALİ ÇAKMAK)

DAİRE BAŞKANLARI 


Ekleme tarihi: 19-12-2018 06:06:45