Hızlı Erişim

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görevlerimiz

(1) Üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasında Kalite Komisyonuna destek olmak ve yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek,

(2) Üniversitenin stratejik planlaması ve iç kontrol çalışmalarına katkıda bulunmak,

(3) Üniversitenin Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesine ve kalitenin geliştirilmesine destek olmak,

(4) Kalite standartlarını takip ederek Kalite Yönetim Sisteminin yapılanmasını sağlamak,

(5) Üniversitenin Kalite Eylem Planının Süreç Performans göstergeleri ile takibini sağlamak,

(6) Üniversitenin akademik ve idari birimlerindeki faaliyetlerin verimliliklerini değerlendirmek ve bunlara yönelik olarak iyileştirme süreçlerini planlamak, birimler arasındaki koordinasyonu organize etmek,

(7) Kalite Koordinatörlüğü tarafından belirlenen şartlar ve kriterler doğrultusunda Akran Değerlendirme Takımı için değerlendirici havuzu oluşturmak,

(8) Yükseköğretim Kurulu ve/veya bağımsız dış denetçiler tarafından dış değerlendirme yapılabilmesi için gerekli tedbirleri almak, dış denetçilere her türlü desteği sağlamak,

(9) Birim Kalite Komisyonlarının oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesine destek olmak,

(10) Birim Kalite Komisyonlarının faaliyetlerini izlemek,

(11) Üniversitenin yıllık KİDR ile Birim İç Değerlendirme Raporlarının ve Birim Eylem Planlanmasının hazırlanmasını yönlendirmek ve koordine etmek,

(12) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Birim Kalite Komisyonları ile uyum içinde çalışarak toplantılar ve eğitim programları düzenleyerek broşürler ve afişler hazırlayarak toplam kalite yönetimi konusunda farkındalık oluşturmak,

(13) Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nde belirlenen usul ve esaslar ile Kalite Komisyonunun kararları doğrultusunda gerekli çalışmaları yürütmek,

(14) Kalite Alt Çalışma Gruplarından gelen raporları değerlendirerek Kalite Komisyonuna sunmak


Ekleme tarihi: 19-12-2018 06:04:12 Güncellenme tarihi: 23-10-2020 14:50:46