Hızlı Erişim

KURUMSAL GELİŞİM VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Görevlerimiz
  1. Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefleri doğrultusunda ortaya çıkan gereksinimleri tespit etmek ve söz konusu gereksinimleri kurumsal bir yaklaşım ile ele alarak karşılanmasını sağlamak,
  2. Üniversite uyum eylem planında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu eylemlerin yaşantıya geçirilmesi için ilgili birimlere rehberlik etmek ve tüm birimlerin eylemler için koordinesi konularında katkıda bulunmak,
  3. Ordu Üniversitesi'nin kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi süreçlerini stratejik olarak yürütmek.

 


Ekleme tarihi: 19-12-2018 06:04:12