Hızlı Erişim

KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Kalite Koordinatörlüğü'nün temel misyonu 5018 Sayılı Kanun'un 55. maddesi ve 26/12/2007 tarih- 26738 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Tebliğ gereği, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefinde ortaya çıkacak olan çeşitli gereksinimleri kurumsal bir anlayış ile karşılamakla birlikte Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği’nin 16. Maddesi'ne göre oluşturulan Ordu Üniversitesi Kalite Komisyonu’na iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasında destek olmak ve yürütülmesi çalışmalarını koordine etmek üzere Rektörlüğe bağlı olarak 07.10.2020 tarih ve 2020/158 sayılı Senato kararı ile kabul edilen Ordu Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi'nin 9. Maddesi'ne göre belirlenen görevlerin yürütülmesi olarak belirlenmiştir.

Koordinatörlüğümüz ile Üniversitemiz uyum eylem planında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu eylemlerin yaşantıya geçirilmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi ve tüm birimlerin eylemler için koordinesi konularında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 


Ekleme tarihi: 19-12-2018 06:03:59 Güncellenme tarihi: 23-10-2020 12:25:53

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'C:\Program Files\MaestroPanel\php\v5.4\ext\php_zip.dll' - The specified module could not be found.

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: