Hızlı Erişim

KURUMSAL GELİŞİM VE KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Hakkımızda

Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörlüğü'nün temel misyonu 5018 Sayılı Kanun'un 55. maddesi ve 26/12/2007 tarih- 26738 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu İç Kontrol Tebliğ gereği, Üniversitemizin idari ve akademik birimlerinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin niteliğinin artmasına katkıda bulunmak hedefleri paralelinde ortaya çıkacak gereksinimleri kurumsal bir anlayış ile karşılamaktır.

KGKK ile Üniversitemiz uyum eylem planında yer alan etkinliklerin gerçekleştirilmesinde öncelik sırasının belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması, söz konusu eylemlerin yaşantıya geçirilmesi için ilgili birimlere rehberlik edilmesi ve tüm birimlerin eylemler için koordinesi konularında katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

 


Ekleme tarihi: 19-12-2018 06:03:59